Perfect Man Magazine 

True to form 

Photography: Igor Vavilov
Model: Vlad
Styling: Daniil K
Make-up: Dmitrii Chernushenko

Hair: Aleksandr Zatsaritsyn