Odalisque Magazine

All the things i love 

Photography: Irina Bunyatyan
Model: Nastya Gonchar (System agency)
Styling: Daniil K 
Make-up: Dmitrii Chernushenko

Hair: Aleksandr Zatsaritsyn