Design Scene

Blurry gaze

Photography and style: Daniil K

Model: Nadezhda Viverova

Production: Natasha Sukhareva